Konkurs 1.2 Polska Wschodnia. Skierowany do firm produkcyjnych

Jakie koszty można sfinansować?
? koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej
? koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej
? nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane
? nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi.
? koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń
? koszty usług szkoleniowych
? koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki

Zapraszam więc wszystkich zaintersowanych do współpracy