Dofinansowanie z RPO województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oś priorytetowa 1, działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Szansę na dofinansowanie mają firmy produkcyjne oraz w mniejszym stopniu usługowe, gdzie system ERP może być elementem niezbędnym do wytworzenia nowo opracowanego produktu i wprowadzenia go na rynek.

Szczegóły tu: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach-3.html

Lub napisz maila na erp@e-setup.pl