Pożyczki w ARES

Środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej

ares Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach aktywnie wspiera przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

W ramach wsparcia Agencja oferuje instrumenty finansowe w ramach unijnych projektów pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. O szczegóły warto zapytać konsultantów.

Wsparcie oferowane jest w formie zwrotnych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie zależne jest od sytuacji finansowej oraz zabezpieczenia środków i może wynosić od 2,85% do 5,85%. Warto zauważyć, że w odróżnieniu od kredytów bankowych lub pożyczek dostępnych na rynku, oprocentowanie jest niezmienne w całym okresie kredytowania. Konsultacje z ekspertami Agencji są bezpłatne i nie zobowiązują do skorzystania z oferty.

Dostępne są również pożyczki z oprocentowaniem wynoszącym 0% z pomocą de minimis. Środki tego funduszu są ograniczone.

 

Agencja, w ramach wsparcia finansowego, może wesprzeć m.in. inwestycje polegającą na zakupie maszyn, środków transportu oraz wdrożeń IT. Obszar finansowego wsparcia dotyczy m.in.:

  • budowy, remontu, modernizacji lub nabyciu nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu i wyposażenia;
  • zakupu wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji);
  • zakupu rzeczowego majątku obrotowego firmy.

 

Każda inwestycja rozpatrywana jest indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: pozyczki@ares.suwalki.pl lub do bezpośredniego kontaktu telefonicznego

z naszymi doradcami pod nr: 87 563 59 20, 21, 22

 

Ważne!

Nie wymagamy biznesplanu

 

Skontaktuj się z nami:
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ?ARES? S.A. w Suwałkach

ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
T: 87 563 59 20, 21, 22

E: pozyczki@ares.suwalki.pl

www.ares.suwalki.pl