e-Zdrowie

e-Zdrowie

e-Zdrowie jest to zbiór narzędzi lub rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych mający na celu zapobiegać, diagnozować, leczyć i monitorować stan zdrowia ludzi. E- zdrowie jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu, w którego skład wchodzą zarówno e-medycyna, telemedycyna jak i teleopieka.

e-zdrowie

Obecnie w Polsce bardzo dynamicznie rozwijają się usługi związane z e-Zdrowiem. Jest to spowodowane tym, że uruchomione zostały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na wdrażanie takich usług w placówkach służby zdrowia. W tym okresie przewidziano na dofinansowanie niebagatelną kwotę 3 mld złotych. W 2016 roku zostaną uruchomione programy na łączną kwotę dofinansowania ok. 800 mln złotych.

E- medycyna wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informacyjne w opiece zdrowotnej, aby dostarczyć niezbędne informacje dla pacjentów, personelowi medycznemu i administracji, a także by wesprzeć cały proces legislacyjny w zakresie prawa medycznego. Do E-medycyny możemy zaliczyć portale edukacyjne dla pacjentów, blogi lekarzy, portale społecznościowe poruszające tematykę medyczną, elektroniczną rejestrację pacjentów a także programy do analizy danych stosowane w placówkach służy zdrowia.

Telemedycyna czyli zdalna opieka medyczna na odległość, służy do wymiany informacji w celu poprawy zdrowia pacjenta. W skład tych działań może wchodzić diagnoza, leczenie, edukacja, monitoring oraz wszelka pomoc dla pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych.

Teleopieka medyczna odnosi się do monitorowania pacjentów. Monitorowanie stosowane jest najczęściej w stosunku do pacjentów przewlekle chorych, gdy istnieją trudności i ryzyko związane z samodzielnym funkcjonowaniem. Stosowana jest więc u pacjentów z przewlekłymi chorobami serca, osobami starszymi o ograniczonej samodzielności.

Comarch Healtcare jest producentem zarówno oprogramowania jak i urządzeń do zdalnej opieki medycznej coraz częściej i chętniej wykorzystywanych w zdalnej opiece kardiologicznej, położnictwie i długoterminowej opiece nad osobami starszymi.