Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację.

Już wkrótce ponad 110 mln zł popłynie do firm sektora MŚP wspierając ich inwestycje informatyczne, takie jak zakup licencji oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań cyfrowych oraz sprzętu IT. Działanie 6.2 POIR, mające na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, obsługiwane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Trwają jeszcze prace nad szczegółowymi założeniami konkursu, ale przedsiębiorstwa, które wpisują się w podstawowe założenia naboru i planują inwestycje informatyczne już powinny zainteresować się bonami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 20 września do 20 października.

Minimalna wartość wydatków w projekcie została przewidziana na poziomie 60 tys. zł, z czego wynika minimalna wartość dofinansowania w wysokości 51 tys. zł. Górna granica wydatków kwalifikowanych to 300 tys. zł, co oznacza dofinasowanie w wysokości 255 tys. zł.