Dotacje dla firm produkcyjnych

Firmy sektora MŚP planujące wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi mogą się ubiegać o dotację z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Dofinansowanie może objąć moduły produkcyjne systemu Comarch ERP XL.

Nabór w projekcie ?Sieć Otwartych Innowacji” podzielony jest na miesięczne rundy i będzie prowadzony do 31 grudnia 2019 roku. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc doradców ARP S.A. we wstępnej weryfikacji projektu oraz przy przygotowaniu opinii o innowacyjności wdrażanej technologii.  
 
Poziom dofinansowania zależny od lokalizacji firmy i projektu:

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 EUR

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • patenty, wzory użytkowe/przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania
  • topografia układów scalonych
  • know-how

Więcej informacji o konkursie na stronie projektu ?Sieć Otwartych Innowacji?

Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami.