e-Sprawozdania

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych. Zgodnie z nowymi przepisami dokument musi być sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. U nas kupisz od reki podpis kwalifikowany oraz program COMARCH e-Sprawozdania dla firm i biur rachunkowych.
Zarejestruj się na webinar:
http://webinary.comarch.pl/comarch-e-sprawozdania/