Stosujemy metodykę wdrożeniową MoSCoW

Metoda MoSCoW jest techniką priorytetyzacji wykorzystywaną w analizie biznesowej i przy tworzeniu oprogramowania w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia pomiędzy interesariuszami co do znaczenia jakie ma dla nich dostarczenie każdego z wymagań.

Wykorzystuje następujący słownik priorytetów:

 • M ? MUST (musi być)
 • S ? SHOULD (powinien być)
 • C ? COULD (może być)
 • W ? WON?T (nie będzie)

 • M ? MUST (musi być): Opisuje wymaganie, które musi być spełnione w końcowym, finalnym rozwiązaniu.
  Wymagania oznaczone jako MUST są krytyczne dla powodzenia projektu i muszą być zawarte w aktualnej fazie cyklu życia projektu.
  Jeżeli chociażby jedno wymaganie MUST nie zostanie zawarte, projekt powinien być uznany za porażkę.
 • S ? SHOULD (powinien być): Reprezentuje pozycję o wysokim priorytecie, która powinna być zawarta w rozwiązaniu, jeżeli jest to możliwe.
  Wymagania SHOULD są istotne dla powodzenia projektu, ale nie są konieczne w aktualnej fazie cyklu życia projektu. Wymagania SHOULD są tak samo istotne jak MUST, chociaż nie są one często tak krytyczne. Do wymagań SHOULD mogą być tworzone obejścia, pozwalające na ich spełnienie w inny sposób tak, aby był możliwy powrót do nich w przyszłych fazach cyklu życia projektu
 • C ? COULD (może być): Opisuje wymaganie, które jest postrzegane jako pożądane, ale niekonieczne. Zostanie ono zawarte, jeżeli pozwolą na to czas i zasoby.
  Wymagania oznaczone jako COULD są mniej krytyczne i często są postrzegane jako takie, które dobrze żeby były. Kilka, łatwo spełnionych wymagań COULD w projekcie może zwiększyć zadowolenie klienta przy równoczesnym niskim koszcie ich dostarczenia.
 • W ? WON?T (nie będzie): Reprezentuje wymaganie, które ? za zgodą interesariuszy ? nie będzie implementowane w danym wydaniu, ale może być rozpatrzone w przyszłości.
  Wymagania WON?T są najmniej krytycznymi, najmniej opłacalnymi pozycjami lub nieodpowiednimi w konkretnym momencie. Z tego powodu, wymagania WON?T nie są planowane w harmonogramie cyklu życia projektu.
  Wymagania WON?T są albo porzucane albo ich dołączenie zostanie rozpatrzone w następnych fazach. Jednakże to nie czyni ich mniej ważnymi. Czasami są one dołączane do zakresu projektu jeśli budżet i czas ulegają zmianie